Tagrenovering – eller nyt tag?

Hvordan ser dit tag ud?

Er der revnede tagsten eller tagplader bør disse udsikftes.

Udskifter du mere end 50 % af tagfladens areal, vil der kunne stilles krav til efterisolering af loftet. Her er det vigtigt at være opmærksom på, hvad energikravene siger for netop din hus-type. Få derfor altid råd og vejledning fra professionelle fagfolk. De er opdaterede med de nyeste regler vedrørende energikrav til isolering.

Al tagrenovering sker efter gældende regler

Ved en tagrenovering opsætter vi stillads, hvorpå vi nedtager og bortskaffer det gamle tag. Taget er naturligvis afdækket i byggeperioden for at beskytte mod vind og vejr. Derefter påfører vi de eksisterende spær, og påføring sker under hensynstagen til isolering og ventilation.

Efterfølgende monterer vi et Duko-godkendt undertag. Samtidig monterer vi godkendte ventilationsstudser og undertags strammere, hvilket sker efter leverandørens anvisninger.
Ved en tagrenovering har vi således stort fokus på korrekt montering, herunder en nødvendig ventilation, og derfor etablerer vi også en tagfod og et godkendt fodblik. Der afsluttes med dobbeltvingede sten ved vindskeden, og der anvendes ventilationshættesten ved udluftning.​

Vindskeden beklædes som et hakkebræt med vedligeholdelsesfrit plank i grå farve med trælook. Udhæng beklædes med høvlede underlister eller vedligeholdelsesfrit plank i hvid farve.

En tagrenovering afsluttes med, at der monteres tagrender og nedløb i zink, hvorpå nedløbene tilkobles de eksisterende brønde. Derefter rydder vi op og bortskaffer alt byggeaffald.