Hvordan ser dit tag ud?

Er der revnede tagsten eller tagplader bør disse udskiftes.

Udskifter du mere end 50 % af tagfladens areal, vil der kunne stilles krav til efterisolering af loftet. Her er det vigtigt at være opmærksom på, hvad energikravene siger for netop din hus-type. Få derfor altid råd og vejledning fra professionelle fagfolk. De er opdaterede med de nyeste regler vedrørende energikrav til isolering.

Al tagrenovering sker efter gældende regler

Ved en tagrenovering opsætter vi stillads, hvorpå vi nedtager og bortskaffer det gamle tag. Opretning af nuværende spær, undertag, klemliste, lægter etc.

Påføring sker under hensyntagen til isolering og ventilation.

Efterfølgende monterer vi et Duko-godkendt undertag. Samtidig monterer vi godkendte ventilationsstudser og undertags strammere, hvilket sker efter leverandørens anvisninger.

Ved en tagrenovering har vi således stort fokus på korrekt montering, herunder en nødvendig ventilation, og derfor etablerer vi også en tag fod med fodblik.

Alt efter valg af tag materialer er der forskellige udførelser, ring for mere info eller for at få tilsendt en cirka pris pr m2.

En tagrenovering afsluttes med, at der monteres tagrender og nedløb i zink, hvorpå nedløbene tilkobles de eksisterende brønde. Derefter rydder vi op og bortskaffer alt byggeaffald.